Utlysning av midler til samarbeid innenfor University of the Arctic

Frist: 17.04.2019
Ansvarlig: Ingvild Svestad

Det er nå mulig å søke om midler til prosjektsamarbeid innenfor University of The Arctic (UArctic) for 2019-2020. Den årlige utlysningen gjelder støtte til prosjektsamarbeid innenfor UArctic-nettverket. Midlene som lyses ut er på rundt 2,5 mill. NOK og det kan søkes om inntil 250 000 NOK per prosjekt (minimum 50 000 NOK). For å se hele utlysningen med vedlagte søknadsskjema med veilledning til hvilke kriterier som gjelder, bes søker ta kontakt med nærmeste leder på fakultets- eller instituttnivå.

 

Søknadsfristen er 17. april 2019 og tildeling av midler kunngjøres i slutten av juni 2019.

 

Spørsmål om utlysningen kan sendes Ingvild Svestad på ingvild.svestad@uit.no

 


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne