For jusstudenter: Få masterstipend -skriv om petroleumsrett

Frist: 11.04.2019

Petroleumsrett

Petroleumsnæringen er Norges viktigste næring. Norsk Olje og Gass deler ut stipend til studenter som skriver masteroppgave om petroleumrettslige tema.

Problemstillingene bør være aktuelle juridiske spørsmål fra den særskilte forvaltningsretten knyttet til petroleumsvirksomhet eller andre relevante rettsområder, f.eks. petroleumsskatt, tredjepartstilgang (TPA) eller petroleumskontrakter, havrett, HMS eller arbeidsrett.

Søknad med en kort prosjektbeskrivelse sendes til Norsk olje og gass v/Marita Bjelland Botne (mbb@norog.no) og blir behandlet fortløpende.

 

Stipend: 2 á 25 000 kroner per semester.

Stipendet er finansiert av Norsk Olje og Gass.


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne