SESAM Ekonomalaš doarjagat – Økonomisk støtte – Financial support 2019

Frist: 01.04.2019
Lenke: Klikk her
Telefon: 77645535

UiT Norgga árktalaš universitehta Sámi dutkamiid guovddáš almmuha jahkái 2019 čuovvovaš doarjagiid ohcan láhkai UiT studeanttaide ja dutkiide ohcanáigemeriin mánnodaga cuoŋománu 1. b. 2019 dii. 23:59:

************************************************************************** 

Senter for samiske studier ved UiT Norges arktiske universitet utlyser for 2019 følgende midler til studenter og forskere ved UiT med søknadsfrist mandag 1. april 2019 kl 23:59:   

**************************************************************************

The Centre for Sami Studies at the UiT The Arctic University of Norway announces strategy funds for 2019  – Application deadline is Monday April 1, 2019 at 23:59:

  • Strategy funds - for students on master or doctorate level at the UiT The Arctic University of Norway with Sami or Indigenous research topics in the thesis.


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne