Velkommen til Fyrtårnskonferansen 14.05.19, meld deg på her!

Målgruppe: Students, Employees
Ansvarlig: Elin Svendsen
Opprettet: 02.04.19 14:23
Sist oppdatert: 02.04.19 14:58

 

NB! Meld deg på her, fristen er 1.mai.

Fyrtårnkonferansen 2019 retter et åpent og kritisk blikk på universitetets samfunnsrelevans og gir et innblikk i dagens utdanninger gjennom studenters læring i praksis og utvikling av undervisning. Ulike perspektiver på utfordringer vi må løse i nær fremtid tematiseres - er vi klar for disse endringene i høyere utdanning?

 

Hva gjør utdanningene våre relevante for arbeids- og samfunnsliv?

De siste 30 år har teknologi bidratt til stor utvikling og endring i arbeids- og samfunnsliv lokalt, nasjonalt og globalt. Forskere verden over antyder at dette bare er toppen av isfjellet. Utviklingen vil skje i høyt tempo og vi har store endringer i vente. 

  • Er det mulig å forutsi hvilken kompetanse studentene våre vil trenge i 2030? 

  • Hvilken kunnskap vil gå ut på dato og hva blir viktig kunnskap i fremtiden?

  • Er lange utdanningsløp formålstjenlig når vi kanskje ikke vet hvilken kompetanse som blir nødvendig?

  • Hvordan kan utdanning og undervisning tilrettelegges for fremtidens kompetansebehov?

  • Hva opplever studentene som god læring i praksis?

 

 Vel møtt til en inspirerende og utviklende dag!


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne