Strømstans på Teorifagbyggene 9.–11. april

Målgruppe: Students, Employees
Studiested: Tromsø
Ansvarlig: Lars Nordmo
Opprettet: 03.04.19 14:42

Tirsdag 09. april fra kl. 2100 til 10. april kl. 0100 utføres servce på effektbryterne i hovedfordelinga i Hus 3. Arbeidet vil forårsake utkoblinger av deler av det elektriske anlegget i Teorifagbyggene i denne perioden.

Onsdag 10. April fra kl. 2200 til torsdag morgen 11.april kl.05.00 vil Frost Kraftentreprenør AS (Tromskraft AS) koble ny høyspentkabel til transformatoren for Teorifagbyggene. I nevnte periode må det påregnes strømutkobling på Teorifagbygget (alle hus).

Med vennlig hilsen
Stig Olav Samuelsen

Avdelingsingeniør, Avdeling for Bygg og Eiendom


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne