Påminning: ny parkeringsløysing i Tromsø frå 1. mai / new parking solution in Tromsø May 1st

Målgruppe: Students, Employees
Studiested: Tromsø
Opprettet: 25.04.19 15:44
Sist oppdatert: 09.05.19 12:43

Apcoa parkering tar over administrasjonen av parkeringsløysinga i Tromsø frå 1. mai.

Alle studentar og tilsette må i samband med endringa skifte til Apcoa flow sin app, men hugs, ikkje ta appen frå Apcoa i bruk før i mai.

Last ned Apcoa flow i App store, Google Play, eller bruk løysinga mobilparkering.com. Du kan aktivere fordelsparkering i alle løysingane, som sikrar at du er student eller tilsett via Feide. Appen registerer automatisk om du har elbil.

Les meir om den nye løysinga her

Til og med 10. mai får du ikkje bot, og UiT vil ikkje ta betalt for parkering.

Parkeringssonar

Breivika

Fordelsparkering for studentar og tilsette: takstkode 6740
Besøkjande: takstkode 6739

Ladeplasser for studentar og tilsette med elbil: takstkode 6766

Tromsø Museum

Fordelsparkering for studentar og tilsette: takstkode 6742

Mellomvegen 110

Fordelsparkering for studentar og tilsette: takstkode 6743
Besøkjande: takstkode 6743

Nordlysobservatoriet

Fordelsparkering for studentar og tilsette: takstkode 6750

Musikkonservatoriet

Fordelsparkering for studentar og tilsette: takstkode 6733

English version

As of May 1 Apcoa is the new service provider for parking solutions in Tromsø, and should you wish to use UiT’s parking zones you will need to download a new app. Just remember that it will not be valid until May.

You can download Apcoa Flow in App store, Google play, or use the web site mobilparkering.com. To use the student / employee rates you will need to activate the parking benefit, and allow Apcoa to validate your connection to UiT though Feide.

More information on the new parking solution

You will not receive a fine and UiT will not collect parking fees in the transitional period from May 1 to May 10.

Parking zones

Breivika

Parking for students and employees: zone 6740
Visitors: zone 6739

EV charging station for students and employees: zone 6766

The Arctic University Museum of Norway

Parking for students and employees: zone 6742

Mellomvegen 110

Parking for students and employees: zone 6743
Visitors: zone 6743

The Northern Lights observatorium

Parking for students and employees: zone 6750

The Academy of Music and Drama

Parking for students and employees: zone 6733


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne