Informasjon om vitnemål og autorisasjon for Helsefak studenter

Målgruppe: Students, Employees
Ansvarlig: Elin Svendsen
Opprettet: 12.06.19 09:52
Sist oppdatert: 19.06.19 09:25

Vitnemålene  produseres fortløpende etter at siste sensur er registrert. Du vil motta SMS når vitnemålet ditt er klart, og kan hentes på Infotorget i MH-bygget. Vi oppfordrer alle som bor i Tromsø, eller befinner seg her i sommer om å hente vitnemålet.

Fra 5.august 2019 vil vitnemålet bli sendt til semesteradressen som er registrert i StudentWeb. Ønsker du å få tilsendt vitnemålet før dette kan du sende en e-post til:  info.helsefak@uit.no. Husk å opplyse navn, utdanning og adressen vi skal sende vitnemålet til. Men vær  oppmerksom på at denne E- postadressen ikke er betjent i uke 29.

NB!
Alle vitnemål som sendes med posten, sendes som rekommandert brev og må kvitteres ut hos posten/post i butikk. Hentefrist er 14 dager.  

Infotorget har åpent på hverdager fra kl.0800-1500, med unntak i uke 28 da har vi åpent fra 1000-1500. I uke 29-31 har vi sommerlukket.

Autorisasjon 

UiT sender innmeldingslister til Helsedirektoratet når studentene har fullført og bestått utdanningen.  Du vil få en E-post fra Altinn og du kan se din innmeldte Autorisasjon i HPR registrert her: (https://register.helsedirektoratet.no/Hpr).   Informasjon om betaling av gebyr vil bli sendt til hver enkelt student fra Altinn.


OPPBEVARING AV VITNEMÅL OG DIPLOMA SUPPLEMENT

Vitnemålet med Diploma Supplement (DS) må du selv sørge for blir forsvarlig oppbevart.

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet utsteder kun ett vitnemål med DS pr kandidat. Dersom du senere forbedrer karakterer som inngår i vitnemålet, vil du kun få utstedt en karakterutskrift med den nye karakteren. DS er et vitnemålstillegg. Formålet med DS er å tilrettelegge for informasjon og gi en internasjonal forståelse om det enkelte lands og den enkeltes students utdanning. DS er utformet for å gi en utfyllende beskrivelse av den enkelte students studier som er avsluttet på en godkjent måte. DS skal følge det originale vitnemålet og er bare gyldig sammen med dette.

Når du nå har fått tilsendt vitnemålet, anbefaler UIT Norges arktiske universitet deg å sørge for at originalen blir kopiert i et tilstrekkelig antall eksemplarer som du får attestert, og at originalen blir oppbevart på et forsvarlig sted.

 

Det helsevitenskapelige fakultet ønsker deg lykke til med fremtidig jobb eller studier!

 


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne