Individuell tilrettelegging ved skoleeksamen - frist 1. september

Målgruppe: Students
Opprettet: 19.08.19 09:48

-Har du en kronisk lidelse?

-Er du høygravid eller ammer?

-Har du norsk som fremmedspråk (1. året som registrert student ved UiT)?

-Har du av andre særlige grunner behov for spesiell tilrettelegging?

Du finner veiledning og lenke til søknadsskjema på:  uit.no/for studenter/eksamen/før eksamen

Husk å søke innen 1. september!


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne