Kurs: Håndtering i forskningsdata ved UiT

Målgruppe: Students, Employees
Opprettet: 05.09.19 09:58

God forvaltning og deling av forskningsdata er et sentralt prinsipp for UiT Norges arktiske universitet, forankret i verdien av økt gjennomsiktighet og kvalitet i forskningen, og i samfunnsoppdraget vårt som breddeuniversitet i nord.

For å hjelpe deg – enten du er forsker, student eller administrativt ansatt – å oppnå god håndtering av forskningsdata, tilbyr vi informasjonsmøter og en hel rekke ulike kurs.

For detaljer og påmelding, gå til Forskningsdataportalen UiT.


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne