Velkommen til åpning av språkutstilling 16.9

Målgruppe: Students, Employees
Studiested: Tromsø
Opprettet: 10.09.19 15:30

Velkommen til åpning av språkutstillingen Ságastallamin - Telling the story of Arctic Indigenous languages. Utstillingen er laget av Universitetsbiblioteket sammen med Arktisk råds urfolkssekretariat for å markere FN året for urfolksspråk.

Åpning mandag 16. september kl. 15 på KS-biblioteket. Det blir musikk, taler, og så viser vi frem utstillingen. Lett servering. Program for åpningen finner du på Tavla her.

Utstillingen legger fokus på urfolksspråk i Arktis og innholder videoer, musikk, lydklipp, et stort språkkart, og flere roll-ups rundt tema. Vi forteller hvor mange språk som snakkes i Arktis, hvorfor de er så viktige for individene og lokalsamfunnene, samt viser frem konkrete eksempel på språkrevitalisering fra Norge, Canada, USA og Russland.


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne