Utelysene på universitetsområdet i Tromsø

Målgruppe: Students, Employees
Studiested: Tromsø
Ansvarlig: Bjørn Blix
Opprettet: 22.11.19 09:10
Sist oppdatert: 22.11.19 10:26

Utelysene på universitetsområdet har feil og mangler som fører til at noen områder tidvis er mørke. Derfor må alle som ferdes på uteområdene vise ekstra aksomhet slik at ulykker unngås.

Akkurat nå er P-plassen ved Tverrforbindelsen mørk og området rundt Administasjonsbygget er litt på og av.

Årsaken til feilene er at kabelnettet i bakken er gammelt og har sprekker som dårlig tåler skiftene mellom frost og mildvær vi har nå om dagen.

Det har vært jobbet med utelysanlegget i lang tid. Lyskilder, forkoblingsutstyr og distribuerte vern er skiftet. Jordfeilbrytere er testet for å luke ut overfølsomme komponenter. Lasking og omkoblinger fortas ofte. Når vi likevel har problemer bunner det i at deler av jordkabelanlegget har overskredet funksjonell levetid.

Vi planlegger utskifting av jordkablene. Dette arbeidet må imidlertid utføres i sommerseongen og vil tidligst starte til våren.

Derfor må det dessverre forventes at områder tidvis blir liggende mørke denne vinteren.


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne