Bufdir lanserer kunnskapsportal om likestilling og levekår

Målgruppe: Students, Employees
Ansvarlig: Elin Svendsen
Opprettet: 02.04.20 10:40
Sist oppdatert: 02.04.20 10:54

 

Her kan du se den nye kunnskapsportalen !   

 

For første gang er statistikk og forskning om likestilling og levekår blant grupper som kan oppleve diskriminering på grunn av etnisitet og religion, samlet på ett sted. Dette er et viktig bidrag for å øke kunnskapen om disse gruppene i samfunnet, sier avdelingsdirektør i Bufdir, Anna Bjørshol.
Les hele nyhetssaken her!

  

Fakta

  • I Norge har samer status som urfolk.
  • Det finnes ingen generell, internasjonalt akseptert definisjon av begrepet urfolk.
  • Vanlige kjennetegn for urfolk er at de ikke er det dominerende folket i det større samfunnet de er en del av, og at de har bodd i områdene fra langt tilbake og før statens grenser ble fastlagt.
  • Urfolk har også som regel en egenartet kultur basert på naturressursene, og de skiller seg sosialt, kulturelt og/eller språklig fra den dominerende befolkningen.
  • Urfolk er ofte en minoritet i landet, men det gjelder ikke alltid. Norge ratifiserte ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater i 1990.
  • Grupper med langvarig tilknytning til landet defineres som nasjonale minoriteter. I Norge er dette kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, rom (sigøynere) og romanifolk/tatere. 
  • Norge ratifiserte Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter og Minoritetsspråkpakten i 1999 (kilde: https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-minoriteter/id929/)
   
   
       
           

 

       
   

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne