Utlysning av midler til North2North ansattemobilitet

Frist: 15.02.2021
Lenke: Klikk her

Det lyses ut midler til ansattmobilitet/utveksling, gjennom Uarctics mobilitetsprogram North2North. Søknadsfrist 15. februar 2021.

Alle ansatte ved UiT kan søke om north2north midler for støtte til reise og opphold ved en north2north institusjon. Aktiviteter som kan støttes er undervisning, forskning og nettverksbygging. 

Årets n2n-utlysning fokuserer på økt ansattmobilitet gjennom n2n. Faglig og administrativt ansatte som får støtte til utveksling til n2n-universiteter oppfordres til å tilrettelegge for semesteropphold for både ut- og innreisende studenter. Ansattsøknader som fremhever studentutvekslingsdimensjonen, vil bli prioritert ved fordeling av n2n-stipendene.

Stipendsatser, NOK

Destinasjon Sats 1 uke Sats 2 uker
USA Alaska (UAF, UAA, Alaska Pacific University, Illisagvik College), Greenland 20 000,- 25 000,-
Canada West (BC, Yukon, Alberta, Saskatchewan, Manitoba) 18 000,- 21 000,-
USA (University of New England, University of Southern Maine) 15 000,- 18 000,-
Canada East (Quebec, Ontario, Newfoundland, Nova Scotia) 15 000,- 18 000 ,-
Russia East 15 000,-  17 000,-
Russia West, Finland, Denmark, Sweden, Iceland, Faroe Islands 8 000,- 11 000,-

Søknadsskjema må signeres av UiT (deg selv og nærmeste leder, og mottakerinstitusjon.

For mer informasjon, og lenke til søknadsskjema, se her.

Søknad sendes til  Morten Simonsen-Sagerup, Seksjon for internasjonalt samarbeid


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne