ePhortekurs 15.april - Å være leder og bruke Ephorte - Lederrollen - webinar

Dette kurset er rettet mot ledere ved UiT og for dem som er ledere og har lederrollen i Ephorte. Ephorte er det elektroniske saksbehandler- og arkivsystemet ved UiT.

På lederkurset vil du lære:

- Ansvar og oppgaver i ePhorte.

- Gjennomgang av roller og tilganger i Ephorte

- Stedfortrederfunksjonen

- demo: Hvordan fordele brev, notater og kopier.

- demo: Godkjenning av dokumenter (Dokumentflyt) .

Om du vil forberede deg litt i forveien kan du se over UiTs Ephorte leder veiledninger

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 15. April 2021 kl. 12.15–13.00
Where: Teams
Location / Campus: Digital
Target group: Employees
Contact: Lill Heidi Steen
Phone: 77 64 65 63

Registration
Deadline: 07.04.2021
Participants: 1 av 50 (max)
Deadline has been reached. Sorry