Prøveforelesning - Karoline Jacobsen Kvalvik

Karoline Jacobsen Kvalvik, Master of Science in Developmental Studies skal den 5. mars avholde prøveforelesning om temaet: 

«På grensa mellom planlegging og demokrati. Korleis kan det byggast bruer mellom politikk og planlegging, teoretisk og i planleggingspraksis?»

Du kan følge prøveforelesningen digitalt her.

Disputasen starter kl. 1215 samme dag, hvor hun vil offentlig forsvare avhandlingen: 

"Planlegging og politikk: «Når ikkje alt går etter planen» Dei folkevalde sitt møte med kommunal planstrategi - § 10.1 plan- og bygningslova (pbl., 2008)"

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 05. March 2021 kl. 10.15–11.00
Where: SVHUM B-1005
Location / Campus: Digital, Tromsø
Target group: Employees, Guests, Enhet
Contact: Rune Karlsen
Phone: 77620969

Registration
Deadline: 04.03.2021
Deadline has been reached. Sorry