Førstehjelpskurs - grunnleggende førstehjelp hjerte-lunge-redning (HRL) 19. mai 2021

Formålet med kurset er å gi deltakerne grunnleggende opplæring i livreddende førstehjelp. Målgruppen er ansatte med oppgaver innenfor førstelinjetjenesten og beredskap, og øvrige ansatte som måtte ønske å ta kurset.

Tema som tas opp er:

  • Først på skadestedet
  • Varslerutiner ved hjertestans
  • Hjertestans
  • Hjerneslag
  • Sirkulasjonssvikt/sjokk
  • Bevisstløshet og livløshet
  • Ufrie luftveier (fremmedlegemer)
  • Stabilt sideleie og frie luftveier
  • Hjerte-lunge-redning (HLR)
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 19. May 2021 kl. 12.15–15.15
Where: K1.04 Administrasjonsbygget
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees
Contact: Gølin Irene Larsen
Phone: 77623233

Registration
Deadline: 18.05.2021
Participants: 10 av 10 (The activity is fully booked)
På venteliste: 1
Add me to waiting list