Overgangsstipend for ph.d.-kandidater ved HSL-fak

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning inviterer dyktige forskere som har disputert, eller har levert avhandlingen til bedømmelse ved fakultetet, i perioden 2. mars 2021 til og med 1. september 2021, til å søke om overgangsstipend.


Stipendet er beregnet på kandidater som har lyst til å satse på en vitenskapelig karriere. Det er avsatt midler til 2-3 overgangsstipend, hver av opptil 3 måneders varighet, som vil fordeles til de best kvalifiserte søkerne. Dersom du får tildelt overgangsstipend skal du ha arbeidsplass ved eget institutt/senter og ta i bruk stipendet innen utgangen av vårsemesteret 2022. Mottakere av stipend skal delta aktivt i forskningsmiljøets arbeid og i relevante nettverk.


Bruk vedlagte søknadsskjema (i høyre meny). I søknaden må det framkomme hvorfor du søker overgangsstipend, og du må presentere dine planer for framtiden. Selve søknaden bør ha et omfang på to sider. Legg ved CV og dokumentasjon for eventuelle faglige skriftlige bidrag utover ph.d.-avhandlingen og vitenskapelig produksjon registrert i CRIStin (f.eks. utredningsarbeid, konferansebidrag, skriftlig formidling m.m). Anbefaling/erklæring fra veileder skal også vedlegges søknaden.


Følgende kriterier vektlegges ved vurdering av søkerne:
• anbefaling fra veileder
• gjennomføringstid i ph.d.-studiet
• forskningspotensiale
• kvalitet på søknaden (plan for overgangsstipendet, faglig tilknytning til UiT)

• vitenskapelig produksjon utover ph.d.-avhandlingen, f.eks. dokumentasjon i CRIStin (for årene fra 2017 til og med 2020) eller andre faglige bidrag (konferanse o.l.).

 

Søknadsfrist er 1. september 2021. Se vedlagt søknadsskjema. Søknad inkl. vedlegg skal sendes til Seksjon for forskning, utdanning og formidling (FUFHSL) på epost til seniorrådgiver Mayvi B. Johansen: mayvi.johansen@uit.no

Frist: 01.09.2021
Telefon: 77623139
Attachments / Pictures: