Forskning og stipend 2021 – utdanningsmidler fra NVIO

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) Har opprettet en stipendordning med ønske om at det skal forskes mer på veteransaker.

NVIOs utdanningsstipend har som formål å støtte kompetanseutvikling. Stipendet vil omfatte utdanning som har relevans for NVIO og for de som ønsker å kunne fordype seg i en mastergrad eller forske på noe som er relevant forskning på veteraner. Maks  utbetaling per semester er 25 000 kroner.

Les her for mer informasjon.

Kontaktperson:

Borgny Tjelle
Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner
Mail: borgny@nvio.no
Mobil: 97513910
www.nvio.no

Frist: 30.06.2021