Arctic Five - Utlysning av interne midler

UiT inviterer alle fagmiljø til å søke om strategiske midler, knyttet til samarbeid innenfor Arctic Five. For 2021 settes det av 1 million NOK av rektors strategiske midler for å støtte aktiviteter tilknyttet Arctic Five. Vi ønsker med dette å oppfordre til å søke av disse midlene, som primært er tenkt å dekke reisekostnader, søknadsutvikling etc.

Prosjektet må minimum inkludere en av de andre universitetene i Arctic Five, og hvert prosjekt kan støttes med inntil NOK 150 000,-

BAKGRUNN

 8. september 2016 signerte UiT en avtale (Joint Arctic Agenda) om samarbeid med 4 andre nordiske Universiteter. Disse er:

- Luleå University of Technology
- University of Oulu
- University of Lapland
- Umeå University

PRIORITERTE SAMARBEIDSOMRÅDER:

-          Energi

-          Helse

-          Gruvedrift / mining

-          Utdanning

-          Regional Utvikling

-          Urfolkstematikk

 

MÅL FOR SAMARBEIDET:

-          Felles kurs- og utdanningsprogram som vil gi dyktigere og mer internasjonalt orienterte studenter.

-          Forskningssamarbeid innen velferdssamfunnets utfordringer, bedrifts- og økonomiutvikling med tanke på fornybar energi og industri som har høyeste miljøstandard.

-          Mer samarbeid på tvers av landegrensene for å øke innovasjon. Forskningsmiljøene og markedene skal samarbeide mer.

-          Kunnskapsutveksling gjennom flere møteplasser for å drive fram samarbeidet. Arctic Frontiers-konferansen i Tromsø trekkes fram som et godt eksempel til videreutvikling.

SØKNAD

Søknaden skal inneholde tittel, prosjektskisse på 2-4 sider, budsjett. Det er ingen søknadsfrist, innkommende søknader vil bli behandlet fortløpende


Lenke til søknad:

https://nettskjema.no/a/arcticfive

 

Frist: 31.12.2021
Lenke: Klikk her