Sannhets- og forsoningskommisjonen på Márkomeannu 2021

Sannhets- og forsoningskommisjonen møter samisk ungdom for å snakke om framtiden. Kl. 13.00 til 13.45 lørdag 31. juli på festivalen. Kommisjonen har også stand på området der man kan snakke med kommisjonen.  

Kommisjonsmedlem Anne Kristin Gurák deltar på festivalen Márkomeannu 2021. Det vil bli deltakelse på programmet, samt anledning til å dele sine personlige erfaringer med fornorskning og urett. 

Her er programmet: 

Lørdag 31. juli Kl. 13.00-13.45: 

Samisk framtid etter Sannhets- og forsoningskommisjonen

Norge er i ferd med å ta oppgjør med sin fornorskningspolitikk overfor samer. Sannhets- og forsoningskommisjonen gransker på vegne av Stortinget fornorskning og urett. Våren 2023 skal kommisjonen levere sin rapport til Stortinget. Under festivalen møtes Sannhets- og forsoningskommisjonen og den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh for å snakke om hvilke forsoningstiltak kommisjonen bør foreslå.

Hva forventer samisk ungdom at Stortinget gjør for å rette opp urett?

Deltakere: Ungdom fra Noereh, Anne Kristin Gurák fra Sannhets- og forsoningskommisjonen

 

Kl. 14.00-18-00

Kommisjonen har stand på festivalområdet og møter personer som ønsker å høre om arbeidet og snakke med kommisjonen. 

 

 

When: 31. July 2021 at 13.45–18.00
Where: Gállogieddi, Evenskjer
Location / Campus: Digital, Other
Target group: Guests
Contact: Inger Elin Utsi
E-mail: Inger.e.utsi@uit.no
Add to calendar