Førstehjelpskurs - grunnleggende førstehjelp hjerte-lunge-redning (HLR) 8. desember 2021

Formålet med kurset er å gi deltakerne grunnleggende opplæring i livreddende førstehjelp. Målgruppen er ansatte med oppgaver innenfor førstelinjetjenesten og beredskap, og øvrige ansatte som måtte ønske å ta kurset.

Tema som tas opp er:

  • Først på skadestedet
  • Varslerutiner ved hjertestans
  • Hjertestans
  • Hjerneslag
  • Sirkulasjonssvikt/sjokk
  • Bevisstløshet og livløshet
  • Ufrie luftveier (fremmedlegemer)
  • Stabilt sideleie og frie luftveier
  • Hjerte-lunge-redning (HLR)
When: 08. December 2021 at 12.15–15.30
Where: Undervisningsrom 2.006 ILP-bygget, Tromsø
Location / Campus: Other
Target group: Employees
Responsible: Gølin Irene Larsen

Registration
Deadline: 07.12.2021
Participants: 11 av 15 (max)
Login is required ("Log in" at the bottom of the page)
Add to calendar