Saksbehandling av utreisende utveksling - del 2

Del 2 i opplæringsserien for saksbehandlere av utvekslingsopphold for utreisende studenter. 

Denne samlingen er en del av et opplæringsserie på elementært nivå for saksbehandlere ved enhetene som har utveksling som arbeidsoppgave. 

Tema for 2. del er:

1) Utvekslingsavtaler og utvekslingsprogram

Vi går gjennom de ulike avtaletypene og hvordan avtalene danner grunnlaget for utveksling. 

2) Registrering i FS Utvekslingsperson

Vi går gjennom registreringsprosedyren trinn for trinn. 

When: 30. September 2021 at 14.15–15.00
Where: Zoom
Location / Campus: Digital
Target group: Employees
Contact: Astrid Brokke
E-mail: astrid.brokke@uit.no

Registration
Deadline: 29.09.2021
Participants: 14
Deadline has been reached. Sorry
Add to calendar