Utdeling av fyrtårnsprisen ved UiT

Velkommen til utdelingen av fyrtårnsmidlene 2021!

Rektoratet ved UiT deler hvert år ut midler til ett eller flere miljø som får status som fyrtårnprosjekt ved UiT. Tittelen henger høyt, og prosjektet som får den skal framstå som nyskapende og være til inspirasjon og nytte for UiT. I år er vinneren av prisen UiT-SuSChemed. Bak UiT-SuSChemed står et bredt sammensatt tverrfaglig team ledet av professor Abhik Ghosh, Institutt for kjemi ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi.

UiT-SusChemEd har med utspring i Arctic Center for Sustainable Energy (ARC) et bredt perspektiv på inkludering av bærekraftsmålene i utdanning. Prosjektet vil bidra til at studentene øker sin kompetanse i samfunnets grønne omstillingsprosess, med fokus på å øke ressursutnyttelse og minimere forurensing, øke arbeidslivsrelevans og ha et sterkt fokus på mangfold og inkludering i naturvitenskaplige utdanninger. Teamet bak prosjektet består av både disiplinfaglige ansatte ved Institutt for kjemi og Institutt for fysikk og teknologi, meritterte undervisere, og ekspertise innen forskning på kjønn- og mangfold fra Kvinnforsk.

Program:

10:00–10:10
Velkommen og overrekkelse av pris, sjekk og blomster v/ prorektor for utdanning, Kathrine Tveiterås 

10:15–11:00
Presentasjon av prosjektet v/Abhik Ghosh

11:00–11:30
Kake og kaffe/te

When: 01. October 2021 at 10.00–11.30
Where: Farmasibygget Tabletten 1.101
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests, Invited
Contact: Egil Bye Damsgård
E-mail: egil.b.damsgard@uit.no

Registration
Participants: 31
Sign me up!
Add to calendar