Arbeidsstue for eksamensplanleggere

Opplæring for eksamensplanleggere i TP eksamen

Vi holder en kort opplæring i følgende tema

  • Registrering for skoleeksamen
  • Registrering til hjemmeeksamen
  • Registrering for muntlig

Vi vil også gjennomgå fristløping for registreing av eksamen ved UIT

Etter opplæring vil det være anledning å registrere data for dine emner i TP eksamen

When: 01. November 2021 at 09.00–12.00
Where: Klasserom 3
Location / Campus: Harstad
Target group: Employees
Contact: Charles Hansen
Phone: 77058241
E-mail: charles.hansen@uit.no

Registration
Participants: 1 av 15 (max)
Sign me up!
Add to calendar