Utviklingen av et nordnorsk kollektivt minne om andre verdenskrig

Bli med på et spennende foredrag hvor Joakim Aalmen Markussen gir oss et innblikk i hva som skjedde med de norske kollektive minnene om andre verdenskrig i løpet av etterkrigstiden.

Foredraget vil være en gjennomgang av hvordan det nasjonale minnefellesskapet har forvitret, og hvordan mindre og mer regionale minnefellesskap har tatt over. Joakim vil fokusere på hvordan et nordnorsk minnefelleskap har vokst opp, og hvorfor de regionale minnene fremstiller regionens krigshistorie på en ny måte enn tidligere.

 

Joakim Aalmen Markussen er forsker ved Narviksenteret og disputerte nylig med avhandlingen: «Krigshistoriens livsløp: Samspillet, konkurransene og kampene om iscenesettelsen av Nord-Norges krigshistorie»

 

When: 18. November 2021 at 19.00–20.30
Where: Studenthuset, Markedsgata 3, 9510 Alta
Location / Campus: Alta
Target group: Employees, Students, Guests, Invited
Contact: Julia Bobina
E-mail: julia.bobina@uit.no
Add to calendar