Er du redd for å bli hacket? - Underviser du studenter tilknyttet RETHOS? - Vil du vite mer om digital sikkerhet, DigSam, - et nasjonalt samskapingsprosjekt? Da er dette webinaret nettopp for deg!

Innledere
Johan Gustav Bellika, Professor ved UiT og forsker innen e-helse og analyse av helsedata ved Nasjonalt senter for e-helseforskning
Anita Iversen, Førsteamanuensis ved Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed) ved UiT

Program

Webinaret innledes med filmen "Hacking og svart skjerm", som setter fokus på digital sikkerhet i helse- og sosialfagutdanningene. 
Anita forteller om DigSam-prosjektet, et nasjonalt samskapingsprosjekt, et Diku-prosjekt som støtter oppunder felles læringsutbytte 12 ifølge RETHOS (Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene). 
Gustav kommenterer filmen om hacking og svart skjerm, og setter problematikken i et større perspektiv.
- Hva kan vi gjøre i utdanning til helse- og sosialtjenesten for å bygge kompetanse om digital sikkerhet? 
 
Vi inviterer deg til spørsmål og diskusjon.
 

Målgruppe

Primært vitenskapelig ansatte ved Helsefak, men også studenter og andre interesserte er hjertelig velkommen.

Gjennomføring

Webinaret gjennomføres via Zoom.
 

Hjertelig velkommen til et spennende og viktig webinar!

 

Arrangør

Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed).

 

When: 28. October 2021 at 14.15–15.00
Where: Webinar via Zoom (lenke sendes etter påmelding)
Location / Campus: Digital
Target group: Employees, Students, Guests, Invited
Contact: Rigmor Furu
E-mail: rigmor.furu@uit.no

Registration
Participants: 11
Meld meg på!
Add to calendar