Sannhets- og forsonigskommisjonen holder foredrag for Språkrådet

Sekretariatsleder Liss-Ellen Ramstad holder foredrag for Språkrådet om Sannhets- og forsoningskommisjonens mandat og arbeid.

When: 02. November 2021 at 10.00–11.00
Where: Nettmøte
Location / Campus: Digital
Target group: Invited
Contact: Liss-Ellen Ramstad
E-mail: liss-ellen.ramstad@uit.no
Add to calendar