Prøveforelesning: Magnus Brynildsrud Andersson, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Master Magnus Brynildsrud Andersson holder prøveforelesning for Ph.D.-graden i historie over følgende emne: 

«FNs rolle og betydning i norsk utenrikspolitikkforskning»

Du kan følge prøveforelesningen digitalt ved å følge denne lenken.

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/96746716e62c474db31f0e860f34d4c721

MediaSite - Hvis videostrømming stopper opp

  

Publikum:

Auditoriet er åpent for publikum, men prøveforelesningen og disputasen vil også bli strømmet via MediaSite

 

Disputasen holdes kl 12.15 samme dag, hvor det vil være offentlig forsvar av avhandlingen:

"En kyststat trer fram - Norsk havpolitikk 1973-1995" 
When: 03. December 2021 at 10.15–11.00
Where: SVHUM B-1005, HSL-fak, Tromsø
Location / Campus: Digital, Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests, Invited
Contact: Isak Måseide
Add to calendar