Disputas - Inga Bårdsen Tøllefsen, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Master i religionsvitenskap Inga Bårdsen Tøllefsen disputerer for Ph.D.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen: 

«Between sports and subjective spirituality: Nordic yoga practitioners' perspectives on yoga, religion, and spirituality»

Du kan følge disputasen digitalt ved å trykke denne lenken.

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/afbbd3add9e44f12bab58894370348a821

MediaSite - Hvis videostrømming stopper opp

Prøveforelesningen starter kl. 10:15 samme dag og kan også følges digitalt via denne lenken

 

Publikum:

Auditoriet er åpent for publikum, men disputasen vil også bli strømmet via Mediasite.

 

Populærvitenskapelig sammendrag:

Denne studien undersøker nordiske yogapraktiserendes perspektiver på yoga, religion og spiritualitet basert på en spørreundersøkelse og intervjuer. I monografien utforsker jeg hvem de nordiske yogarespondentene er, hvorfor de har startet (og fortsatt) en yogapraksis, og deres holdninger og tilhørighet til tradisjonell religion, ikke-religion og subjektiv spiritualitet. I samtidens populære forståelse er yoga oftest assosiert med stillinger (asana), og med å være en treningsaktivitet som i hovedsak handler om den fysiske kroppen (Jain 2015). Populærkulturen presenterer yoga som en helsefremmende aktivitet som gir individet muligheten til å dempe stress, og som en del av en kulturelt meningsgivende søken mot selvutvikling og -forbedring. Likevel, slik yoga kommer frem i mitt materiale forstås det også som en «mind-body practice» som knytter sammen mentale og fysiske (og kanskje også spirituelle) menneskelige aspekter på en måte som andre treningsformer ikke gjør. Respondentenes praksisformer omfatter alt fra sittende meditasjon og uttrykk for personlig hengivenhet til intens fysisk og sekulær asana-praksis. Et viktig aspekt i denne avhandlingen er yogarespondentenes «konverterings»-historier. Det er mange grunner til at respondentene har startet med yoga, og helse og sosiale forbindelser er de to viktigste. Reising er også en uventet men viktig faktor i respondentenes møte med yoga. For de fleste respondentene er ikke yoga knyttet til religion. Kategorien religion er hovedsakelig forstått som organisert og institusjonalisert verdensreligion (i dette tilfellet lutheransk kristendom) og som noe stillestående og uønsket. De fleste respondentene er derimot «nones» (ikke-religiøse) og/ eller subjektivt spirituelle. I yogamaterialet er ikke det sekulære og det subjektivt spirituelle motsetninger. Men, yogarespondentene henter inspirasjon fra yogaspiritualitet eller -filosofi og moderne, sekulær buddhisme heller enn fra New Age og alternativ spiritualitet. I tillegg til bedre helse og livskvalitet gir yogaen respondentene et rituelt og etisk rammeverk som passer et moderne samfunn og en moderne kultur som omfavner personlige og estetiske opplevelser, det å være til stede i egen kropp, og det å skape steder og aktiviteter som er både sosiale og individualistiske – og mest av alt meningsfulle (Frisk og Åkerbäck 2015).

Lenke til avhandlingen i Munin:

https://munin.uit.no/handle/10037/23086

 

Veiledere:

Hovedveileder: Professor Asbjørn Dyrendal, NTNU (2017-2021)

Hovedveileder: Professor James Roger Lewis, UiT Norges arktiske universitet (2014-2017)

Biveileder: Professor Anne Kathrine Kalvig, Universitetet i Stavanger (2015-2018)

 

Bedømmelseskomite:

Første opponent: Senior Lecturer PhD Steven Sutcliffe, University of Edinburgh, Scotland.

Andre opponent: Førsteamanuensis ph.d. Cecilie Endresen, Universitetet i Oslo

Internt medlem og leder av komiteen: Professor Siv Ellen Kraft, UiT Norges arktiske universitet

 

Disputasleder

Instituttnestleder Christine Smith-Simonsen, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, UiT Norges arktiske universitet

 

When: 09. December 2021 at 12.15–15.45
Where: TEO H1 Auditorium 2
Location / Campus: Digital, Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests, Invited
Contact: Isak Måseide
E-mail: isak.maseide@uit.no
Add to calendar