Med UiT og Andøya Space mot stjernene

UiT inviterer 26. januar til et webinar om hvordan vi sammen med Andøya Space skal møte ambisjonene i Hurdalsplattformen og nå stjernene, i forbindelse med at vi signerer en samarbeidsavtale. Velkommen! 

Satellitt og nordlys
UiT og Andøya Space signerer en samarbeidsavtale 26. januar 2022. Foto: Andøya Space

Gjennom Hurdalsplattformen har regjeringen sagt at de ønsker å legge til rette for en komplett norsk industriell verdikjede for rombasert infrastruktur og tjenester for småsatellitter. Regjeringen ønsker å satse på romindustrien, blant annet gjennom aksen Andøy–Narvik–Tromsø– Svalbard.

To viktige initiativ for å møte ambisjonene i Hurdalsplattformen er å etablere et nasjonalt senter for jordobservasjon i Tromsø og et nasjonalt innovasjonssenter for rombasert virksomhet på Andøya. Videre er det viktig å utnytte næringspotensialet i at Andøya Spaceport nå realiseres. I forlengelsen av dette signerer UiT Norges arktiske universitet og Andøya Space en samarbeidsavtale onsdag 26. januar.

Seminaret er digitalt og kan følges her.

Faglig program:  

Camilla Brekke, prorektor for forskning og utvikling, UiT: 
I lys av Hurdalsplattformen – infrastruktur og forskning på rom-jord ved UiT.

Ketil Olsen, CEO Andøya Space: 
Andøya Space. Et norsk romeventyr. 

Professor Torbjørn Eltoft, leder for CIRFA, UiT:  
Jordobservasjon i Tromsø. Hva har vi oppnådd, og hvor går veien videre? 

Terje Stabæk, senterleder Newspace North
Newspace North – et nasjonalt innovasjonssenter for romvirksomhet.  

Pål Gunnar Ellingsen, førsteamanuensis, UiT:
Vi tar Nord-Norge til stjernene – UiT Norges arktiske universitets studentsatellitt.  

Arne Hjalmar Hansen, daglig leder Andøya Space Education:
UiT og Andøya Space – status og nye muligheter.    

Rektor ved UiT, Dag Rune Olsen og CEO Andøya Space, Ketil Olsen:   
Signering av samarbeidsavtale mellom UiT Norges arktiske universitet og Andøya Space 

Velkommen!

When: 26. January 2022 at 10.15–11.20
Where: Digitalt
Location / Campus: Digital
Target group: Employees, Students, Guests, Invited
Contact: Geir Bye
E-mail: geir.bye@uit.no
Add to calendar