Seminar - Hvordan utdanner BFE kandidater med innovasjonskompetanse?

BFE inviterer alle undervisere ved fakultetet til seminar om hvordan bygge innovasjonskompetanse hos våre studenter. Seminaret vil fokusere på erfaringsdeling og gi eksempler som kan inspirere egen undervisningspraksis. Programmet vil i tillegg gi innblikk i eksisterende støttefunksjoner ved UiT for studenter med særlig interesse for innovasjon og entreprenørskap, og vi vil høre en studentpresentasjon om studenter som har interesse for å starte opp bedrift ved siden av studiene. Seminaret er fysisk, men det vil være mulig å delta digitalt fra campus Harstad, Alta og Narvik. Påmeldingsfrist er tirsdag 24. mai.

Program

Seminar tirsdag 31. mai 2022 kl 12.00-15.00, Handelshøgskolen campus Tromsø, rom 01.202 Perspektivet auditorium

12:00-12:30 Lunsj i kantine Markedsplassen på HHT

12:30-12:40 Velkommen og introduksjon til dagen, Perspektivet

Førsteamanuensis Annfrid Sivertsen og seniorrådgiver i næringslivssamarbeid Anne-Karin Måseide-Olsen

Hvorfor skal BFE utdanne kandidater med innovasjonskompetanse og hvordan kan utdanningene ved BFE være med på å bidra til verdiskapning, utvikling og omstillingsprosesser i Nord-Norge? Hvilke føringer har vi å forholde oss til og hva slags forventninger har regionen til oss?

12:40-13:00 Hvordan har vi jobba for å gi innovasjonskompetanse til kandidater fra bachelor og masterstudiet i bioteknologi. Professor og studieprogramleder Klara Stensvåg ved NFH

13:00-13:20 Todagers workshop i Design Thinking på masterprogrammet i biomedisin. Førsteamanuensis Gerd Berge ved Institutt for medisinsk biologi, Helsefak

13:20-13:30 Pause 

13:30-13:50 Idegeneratoren – innovasjon og entreprenørskap i utdanning Universitetslektor Håvar Brattli og Alexander Utne ved HHT

13:50-14:20 Studentenes stemme, Simen Eide Brøste

Bacheloroppgave ved HHT våren 2021 av Simen Eide Brøste og Sigurd Voktor Pedersen «Entreprenørskap ved siden av høyere utdanning. En kvalitativ undersøkelse av studenters intensjon om å starte opp en bedrift»                                                                                                                                  

14:20-14:30 Pause 

14:30-14:50 Hvilket tilbud har UiT til studenter med særlig interesse for innovasjon og entreprenørskap - Støttefunksjoner ved UiT, Perspektivet

Førstekonsulent i innovasjon Preben Lund og seniorrådgiver og næringslivskoordinator Mette Ravn Midtgard ved Seksjon for forskning og utdanningskvalitet ved UiT  

14:50-15:00 Oppsummering og veien videre med førsteamanuensis Mette Talseth Solnørdal, prodekan for undervisning og forskerutdanning ved BFE

Omvisning på Design Thinking laboratorie (DT-LAB) rom 02.119 for de som ønsker det.

Lenke til Zoom for digitale deltakere:

https://uit.zoom.us/j/66621153026?pwd=eWxYVE1lY0FJb3NlUERaMFgvZldDdz09

Meeting ID: 666 2115 3026

Password: 350507

When: 31. May 2022 at 12.00–15.00
Where: Handelshøgskolen
Location / Campus: Digital, Tromsø
Target group: Employees
Contact: Annfrid Sivertsen
E-mail: annfrid.sivertsen@uit.no

Påmelding til seminar
Add to calendar