" />
" />

Rødvinsseminar: Andre verdenskrig i nord

Velkommen til Rødvinsseminar på Scandic i Karasjok!

"Andre verdenskrig i nord: Tysk tilbaketrekning, frigjøringspolitikk og tyskernes syn på Nord-Norge"

Gratis inngang

 
Foredragene under seminaret vil gjenspeile noen av de tema og perspektiver som er forsket på og skrevet om i det store trebindsverket «Andre verdenskrig i nord» som utkommer i oktober 2022. Prosjektet har involvert over 30 historikere og samlet sett er en mengde tema berørt i bokverket. I dette seminaret trekker vi fram noen eksempler på forskningstema. To av foredragene legger vekt på avslutningen av den tyske krigsinnsatsen i Nord-Finland og den tyske tilbaketrekningen av mer enn 200 000 mann fra Finland og inn i Norge. Et av foredragene tar for seg hvordan tyskerne betraktet nordmenn og Norge, slik det framkom i den tyske avisen Deutsche Polarzeitung som utkom i Tromsø. Det siste foredraget ser på politiske aspekter ved frigjøringen av Finnmark og forholdet til sivilbefolkningen.
 
Program:
Fredrik Fagertun: Våpenbrorskapet avsluttes: Lapplandskrigen 1944-1945
Hans Otto Frøland: Lapplandsarmeens tilbaketrekning til Lyngenfjorden: infrastruktur og logistikk
Lovisa Bergmann: Et tysk syn på nordmenn under okkupasjonen - Deutsche Polarzeitung og Polar-Kurier (1941-1945).
 
Foredragsholdere:
Fredrik Fagertun, dosent i historie ved UiT Norges arktiske universitet
Hans Otto Frøland, professor i historie ved NTNU, Trondheim
Lovisa Bergmann, historiker, UiT Norges arktiske universitet
 

Arrangementet er i regi av Historisk forening Tromsø (HIFO) i samarbeid med UiT Alta. HIFO arrangerer jevnlig såkalte Rødvinsseminar om ulike tema som åpne arrangement for et bredere publikum. Seminaret blir avholdt i Karasjok i anledning foreningens reiseseminar i regionen.

 Velkommen til seminaret på Scandic i Karasjok!
When: 20. May 2022 at 20.00–22.00
Where: Scandic Karasjok
Location / Campus: Other
Target group: Employees, Students, Guests, Invited
Contact: Julia
E-mail: julia.bobina@uit.no
Add to calendar