Førstehjelpskurs - grunnleggende førstehjelp hjerte-lunge-redning (HLR) 6. desember 2022

Formålet med kurset er å gi deltakerne grunnleggende opplæring i livreddende førstehjelp. Målgruppen er ansatte med oppgaver innenfor førstelinjetjenesten og beredskap, og øvrige ansatte som måtte ønske å ta kurset.

Tema som tas opp er:

  • Først på skadestedet
  • Varslerutiner ved hjertestans
  • Hjertestans
  • Hjerneslag
  • Sirkulasjonssvikt/sjokk
  • Bevisstløshet og livløshet
  • Ufrie luftveier (fremmedlegemer)
  • Stabilt sideleie og frie luftveier
  • Hjerte-lunge-redning (HLR)
When: 06.12.22 at 12.15–15.30
Where: Undervisningsrom 2.006 ILP-bygget, Tromsø
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees
Contact: Gølin I. Larsen
Phone: 77623233
E-mail: golin.i.larsen@uit.no

Registration
Deadline: 05.12.2022
Deadline has been reached. Sorry
Add to calendar