Informasjon for søkere til Musikkonservatoriet

15. desember er det søknadsfrist for både Fagstudium i musikkutøving (Bachelor) og Musikkutøving (Master). På denne siden legges det ut nødvendig informasjon for søkere, og siden vil bli oppgradert fortløpende. 

Vedrørende korona: Informasjon om potensielle forandringer i opptak vil bli sendt ut dersom situasjonen krever spesielle tiltak. I tilfelle det ikke blir mulig med fysisk oppmøte i Tromsø vil det bli informert om et alternativt prøvespill på et senere tidspunkt. 

Søkere til både Bachelor og Master vil etter søknadsfristens utløp få tilsendt en e-post fra administrasjonen ved musikkonservatoriet med info om prøvespill m.m. Denne besvarer søker med opplysninger om valgt prøvespillrepertoar m.m.

 

 

 

Tromsø. Foto; Ragnar RasmussenLenker: