Publications in CRIStin


 • Borch, Iris Helene; Sandvoll, Ragnhild; Risør, Torsten. Discrepancies in purposes of student course evaluations: what does it mean to be “satisfied”?. Educational Assessment, Evaluation and Accountability 2020; Volum 32 (1). ISSN 1874-8597.s 83 - 102.s doi: 10.1007/s11092-020-09315-x.

 • Sandvoll, Ragnhild; Bergh, Andreas; Solbrekke, Tone Dyrdal. Nurturing pedagogical praxis through deliberative communication. Routledge 2020 ISBN 978-0-367-20512-6.s 142 - 156.

 • Sandvoll, Ragnhild; Winka, Katarina; Allern, Marit. Merittering som vitenskapelig tilnærming til undervisning. UNIPED 2018; Volum 41 (3). ISSN 1893-8981.s 246 - 258.s doi: 10.18261/issn.1893-8981-2018-03-06.

 • Sandvoll, Ragnhild; Dørum, Kine; Solberg, Mariann. Vitenskapelig ansattes refleksjoner om utvikling av egen undervisning. UNIPED 2017; Volum 40 (4). ISSN 1893-8981.s 284 - 298.s doi: 10.18261/issn.1893-8981-2017-04-02.

 • Sandvoll, Ragnhild. A policy on the shelf or a map for future action? : perceptions of and reactions to a strategic plan for teaching and learning in higher education. Nordic Studies in Education 2015; Volum 34 (3-4). ISSN 1891-5914.s 184 - 199.

 • Sandvoll, Ragnhild. Feeling good, but missing the mark. What happened to the assessment in peer assessment?. Journal of University Teaching and Learning Practice 2014; Volum 11 (1). ISSN 1449-9789.s 1 - 14.

 • Sandvoll, Ragnhild. When Intentions Meet Reality – Consonance and Dissonance in Teacher Approaches to Peer Assessment. Canadian Journal of Higher Education 2014; Volum 44 (2). ISSN 0316-1218.s 118 - 134.

 • Sundset, Monica Alterskjær; Allern, Marit; Sandvoll, Ragnhild. Utvikling av undervisningskvalitet gjennom styrket fagfellesskap. MNT-konferansen 2019 (fulltekst) 2019-03-28 - 2019-03-29 2019.

 • Sandvoll, Ragnhild; Bergh, Andreas; Solbrekke, Tone Dyrdal. Supporting the development of professional responsibility in higher education - studying the interface between odontology and education. ECER 2019-09-03 - 2019-09-06 2019.

 • Sandvoll, Ragnhild; Nordmo, Ivar; Lund, Øystein. The complexities between professional development of academic staff, local culture and educational leadership. Euro SoTL 2019-06-12 - 2019-06-14 2019.

 • Sundset, Monica Alterskjær; Sandvoll, Ragnhild; Allern, Marit. Enhancing a collective approach to teaching in the spirit of SoTL. EuroSoTL 2019 (fulltekst) 2019-06-13 - 2019-06-14 2019.

 • Borch, Iris Helene; Sandvoll, Ragnhild; Risør, Torsten. Students want to co-create their education, but do we let them? Evaluation in health profession education. CES Conference 2018 2018-05-29 - 2018-05-29 2018.

 • Sandvoll, Ragnhild. Dokumentasjon av pedagogisk kompetanse. Fagdag 2018-05-02 - 2018-05-02 2018.

 • Dørum, Kine; Sandvoll, Ragnhild; Solberg, Mariann. Developing a Teaching Philosophy: An Exercise in Futility or a Means to Transforming Teaching Practice?. EuroSoTL 2017-06-08 - 2017-06-09 2017.

 • Sandvoll, Ragnhild. Ledelse av studieprogram. Nettverkssamling 2017-11-23 - 2017-11-23 2017.

 • Sundset, Monica Alterskjær; Allern, Marit; Sandvoll, Ragnhild. Peer observation of Teaching as motivation for educational development. From teaching as private enterprise to a collective approach. Transforming patterns through the scholarship of teaching and learning», EuroSoTL 2017-06-08 - 2017.

 • Sandvoll, Ragnhild; Dørum, Kine; Solberg, Mariann. Min undervisningsfilosofi: i spennet mellom hvem man er og hvem man vil være som underviser. Danning & utdanning 2016-05-02 - 2016-05-04 2016.

 • Fossland, Trine; Sandvoll, Ragnhild. The different layers of academic development: approaching leaders perceptions of educational change. Etichs, care and quality in educational development 2016-11-23 - 2016-11-25 2016.

 • Sandvoll, Ragnhild; Allern, Marit. How academic leaders understand, enact and endorse according to scholarship of teaching and learning?. The 12th annual conference of the International Society for the Scholarship of Teaching and Learning 2015-10-27 - 2015-10-30 2015.

 • Allern, Marit; Sandvoll, Ragnhild. Educational development in the Scandinavian countries - informed and inspired by SoTL? A case study in three universities. EuroSoTL 2015-06-08 - 2015-06-09 2015.

 • Allern, Marit; Sandvoll, Ragnhild. Undervisningsplanlegging. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-41424-5.s 307 - 320.

 • Sandvoll, Ragnhild; Allern, Marit. Strategy Statement for Teaching and Learning. A paper exercise or a steering document initiating Scholarly Teaching and SoTL?. Critical Transitions in Teaching and Learning - conference 2013-10-02 - 2013-10-05 2013.

 • Sandvoll, Ragnhild; Allern, Marit. Strategisk plan for undevisning – sentrale aktørers engasjement og forståelse. Fleksibilitet og kvalitet, nettverkskonferanse om undervisning i høyere utdanning 2013-05-12 - 2013-05-13 2013.

 • Allern, Marit; Sandvoll, Ragnhild; Dahl, Tove Irene. Student-Centered Control in the Learning Process?Involving Students Through Peer Assessment and Peer Learning. Annual Conference of the ISETL 2008-10-23 - 2008-10-25 2008.

 • Sandvoll, Ragnhild. Bokomtaler: "Når læring er viktigst". UNIPED (Tromsø) 2006; Volum 29 (3/2006). ISSN 1500-4538.s 45 - 47.