Illustrasjonsbilde

Forske og publisere

Forske og publisere

Universitetsbiblioteket tilbyr et bredt utvalg av støttetjenester som er spesielt utviklet for institusjonens forskere. Tjenestene er nærmere beskrevet i de fire seksjonene nedenfor. Disse tjenestene kommer i tillegg til de generelle bibliotektjenestene knyttet til å finne faglitteratur, bruk av referanseverktøy og tilgang til databaser.

Vår ambisjon er å tilby støtte til forskerne på alle trinn i forskningsarbeidet, fra idéfasen, prosjektbeskrivelse og søknad, til gjennomføring av forskningen og tilgjengeliggjøring og arkivering av forskningsresultatene.

Eksempel på spesialiserte tjenester:

  •     Utvikling av databehandlingsplaner
  •     Forvaltning av forskningsdata
  •     Støtte til open access-publisering
  •     Hvordan oppfylle finansiørenes krav til OA-publisering og arkivering av forskningsdata?
  •     Litteraturkartlegging og systematiske søk

Se boksene som er lenket nedenfor for mer informasjon.

Har du spørsmål eller ønsker å bli kontaktet om våre tjenester, så kontakt din fagreferent eller kontakt biblioteket her.


Sist endret: 04.08.2021