Johansen, Marte Bratseth


Worktitle

Job description


  • Johansen, Marte Bratseth. Studieprogramledelse i høyere utdanning- i spenningsfelt mellom struktur og handlingsrom. 2020 ISBN 978-82-326-4396-7.
  • Johansen, Marte Bratseth. Utviklingsprogrammer i utdanningsledelse. Årsmøte Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk (Uhped) 2014-06-15 - 2014-06-15 2014.
  • Johansen, Marte Bratseth. Hvordan skaper vi selvstendige studenter og en krevende, FoU-basert profesjonsutdanning?. Åpningsdag for ansatte ved Dronning Mauds Minne Høgskolen 2014-08-11 - 2014-08-11 2014.
  • Johansen, Marte Bratseth. Study program leadership in Norwegian Higher Education. ICED2014 Education development in a changing world 2014-06-16 - 2014-06-18 2014.
  • Johansen, Marte Bratseth. "Kan kvalifikasjonsrammeverket bidra til bedre/mer/økt læring?"Refleksjoner fra en universitetspedagog. Kvalifikasjonsrammeverket, Tema- og erfaringskonferanse for UoH-sektoren 2010-01-25 - 2010-01-26 2010.
  • Otnes, Hildegunn; Johansen, Marte Bratseth. Fagdidaktisk og digital kompetanse i samspill. Prosjekt om IKT i lærerutdanningen, PLU/NTNU. 2010.
  • Otnes, Hildegunn; Johansen, Marte Bratseth. Digital kompetanse i skolen. (data) Adresseavisen 2010. ISSN 0805-3804.
  • Johansen, Marte Bratseth. Kollegaveiledning, video og refleksjon i opplæring av universitetslærere. Nettverkskonferansen for Universitets- og høgskolepedagogikk 2007-10-24 - 2007-10-25 2007.
  • Johansen, Marte Bratseth. Opplæring og bruk av Læringsassistenter ved NTNU. Dansk Universitetspædagogisk Netværk årlige konferanse 2007-05-31 - 2007-06-01 2007.
  • Look at all works in CRIStin →