Ledige studieplasser høsten 2020

Det vil være mulig å søke opptak til ledige studieplasser fra 20. juli til og med 14. august. Først til mølla gjelder.

OBS: Vi gjør oppmerksom på at du må dekke opptakskravet for å kunne få opptak via Ledige studieplasser.

Samordna opptak
Ledige studieplasser til grunnutdanninger søkes via Samordna opptak fra og med 20. juli. Mer informasjon om søknad til ledige studieplasser finner du her: http://www.samordnaopptak.no/info/soke/ledige-studieplasser/ 
Vi gjør oppmerksom på at listen over ledige studieplasser blir oppdatert hver dag klokken 09.00. Det betyr at det kan komme nye studier på lista, og at enkelte kan bli fjernet etter hvert som de fylles opp.

Lokalt opptak
Søknad til ledige studieplasser til åpne enkeltemner på bachelornivå, nettbaserte enkeltemner,  førstesemesteremner og enkelte mastergradsprogram ved UiT Norges arktiske universitet registreres via vår lokale søknadsweb fra og med 20. juli. 


Det vil være mulig å søke på disse frem til og med 14.august, eller til programmet er fullt. 

Du må laste opp dokumentasjon på at du tilfredsstiller opptakskravet, samtidig som du registrerer din søknad. Dersom du ikke laster opp all nødvendig dokumentasjon når du registrerer søknaden, vil søknaden bli avslått. 

OBS: Søkere med realkompetanse som opptaksgrunnlag vil ikke bli behandlet for ledige studieplasser.

Page administrator: May-Liss Hestnes
Last changed: 16.12.2020 09.37
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne