Kontaktpersoner for studenter med funksjonsnedsettelse

Ta kontakt med fakultetene ved kontaktpersonene ved behov for tilrettelegging i studiehverdagen.

Norges arkiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Det helsevitenskapelige fakultet

Det juridiske fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag
Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Avdeling for forskning, utdanning og formidling

RESULT

  • Kontakt enheten, tlf. 77 64 65 58

Studentrådgivninga

Studier med støtte

Studentsamskipnaden/Boligkontoret

Avdeling for bygg og eiendom

Universitetsbiblioteket (UB)

Studentparlamentet

  • Kontakt på telefon 92652333/77644589 eller e-post au@sp.uit.no

Avdeling for IT

 

Kontaktpersonene kan kontakte Line Gaare dersom de har behov for hjelp i arbeidet med individuell tilrettelegging i studiehverdagen.

Page administrator: Line Gaare-Hansen
Last changed: 12.08.2020 10.29
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne