autumn 2019
ARK-3013 Teori og metode i analyse av boplasstruktur - 10 stp

Last changed: 18.12.2019

Application deadline

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Type of course

Valgfritt emne på mastergradsnivå.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Admission requirements

Bachelorgrad eller tilsvarende i arkeologi.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.


Course content

Fordypning i teori og metode brukt i analyse av boplasstrukturer. Forholdet mellom naturlige og kulturelle formasjonsprossesser. Adferdsarkeologiske og fortolkningsarkeologiske perspektiver på generering av mønster. Kvantitative og kvalitative metoder, samt stratigrafisk analyse. Prosjektarbeidet gir erfaring i løsning av analytiske problemer.

Objective of the course

Etter bestått eksamen skal studenten ha oppnådd følgende læringsresultat

Kunnskap og forståelse:

Studenten skal få:

  • Fordypning i flere dimensjoner av teori og metode som er viktig for studiet av boplasstruktur.
  • Innblikk i forskjellene mellom atferdsarkeologiske og fortolkningsarkeologiske perspektiver.
  • Kunnskap om formasjonsprosesser, kvantitative og kvalitative metoder, samt stratigrafisk analyse
  • Forståelse for sammenhengene mellom teori, metode og empiri

 

Ferdigheter:

Studenten skal lære:

  • Å bruke kvalitative og kvantitative metoder.
  • Få bedre forståelse for de analytiske momentene som må til for boplassanalyser.

 

Kompetanse:

Studentene vil få bedre grunnlag for å gjennomføre sine egne analyser


Language of instruction

Det normale undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråk er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og / eller få engelsk


Teaching methods

Kurset har varierte undervisningsformer, forelesninger, seminarer og praktiske øvelser, i alt to timer i uka i 12 uker.

Assessment

Arbeidskrav:

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha deltatt på praktiske øvelser som beskrevet i semesterprogrammet.

Eksamen:

Eksamen består av en hjemmeoppgave på 10 sider (ca 4000 ord).

Karakterer fra A- E for bestått og F for ikke bestått.

Studentene inviteres til å ta kontakt med faglærer umiddelbart etter at sensur er falt for å få en begrunnelse for eksamensresultatet.

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom og lignende) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen.

Studenter som ønsker å forbedre sin opprinnelige karakter, får ikke mulighet til å ta utsatt eksamen, men må ta eksamen neste gang det gis ordinær eksamen i emnet.

Kontinasjons­eksamen:

Det tilbys kontinueringseksamen ved karakteren F.


Schedule

  • Undersider