autumn 2019

ARK-1017 3D-arkeologi: Dokumentasjon, formidling og forskning - 5 stp

Last changed: 05.11.2019

The course is provided by

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Location

Tromsø |

Type of course

Valgfritt praksisemne. Emnet er forbeholdt studenter på bachelorprogrammet i arkeologi. Emnet er begrenset til 10 studenter.

Det anbefales å ha gjennomført ARK-1014 Hva er arkeologi? og enten ARK-1012 Fra istidsjegere til jordbrukere eller ARK-1013 Høvdingdømmer og stater, samer og nordmenn som forkunnskaper.

Course content

3D-teknologi blir stadig mer etterspurt innenfor dokumentasjon, analyse og formidling av forhistoriske gjenstander og lokaliteter, arkitektur og ruiner, kunst og bergkunst samt landskapstopografi, for å nevne noe. Bruken av 3D-dokumentasjon har eksplodert de siste ti årene primært som følge av den hurtige teknologiske utviklingen og den økte tilgangen på stor prosessorkraft. Der 3D-dokumentasjon tidligere krevde kostbart spesialisert utstyr som industrielle laserscannere, er teknologien nå tilgjengelig for alle med tilgang til et digitalt kamera.

Emnet skal gi et godt grunnlag for videre arbeid med 3D-verktøy innen arkeologi og tilgrensende fag, og har som mål å stimulere til økt bruk av teknologien og bedre forståelsen av hvilke muligheter og begrensninger som eksisterer.

Studentene kan velge mellom tre ulike fordypninger:

  • 3D-scanning («structured light»),
  • fotogrammetri («structure from motion»)
  • 3D-printing («fused deposition modelling») 

Recommended prerequisites

ARK-1012 Fra istidsjegere til jordbrukere, ARK-1013 Høvdingdømmer og stater, samer og nordmenn, ARK-1014 Hva er arkeologi?

Objective of the course

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

  • Grunnleggende teoretisk kunnskap om muligheter og begrensninger med 3D-verktøy til dokumentasjon, presentasjon og analyse av arkeologiske gjenstander og utgravninger
  • Grunnleggende praktisk kunnskap om 3D-scanning, fotogrammetri og 3D-printing.
  • Kunnskap om ulike typer utstyr, programvare, formater og nettløsninger for produksjon og presentasjon av 3D-data.

Ferdigheter

Studenten kan en av følgende:

  • 3D-scanne et arkeologisk gjenstandsfunn og produsere en ferdig og måleriktig modell
  • Benytte fotogrammetri til å dokumentere større overflater/objekter, samt produsere 3D-data og ortofoto
  • Sette opp og konfigurere en 3D-printer, samt skrive ut en måleriktig arkeologisk gjenstand

Kompetanse

Studenten kan

  • benytte seg av 3D-teknologi til dokumentasjon og presentasjon av arkeologi på et grunnleggende nivå.

Language of instruction

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.

Teaching methods

Undervisningen består av to dobbelttimer med både praktisk og teoretisk undervisning, samt fire obligatoriske seminarer og en frivillig ekskursjon. Det vil være et opphold på to uker mellom forelesningene og seminarene hvor studentene skal fordype seg i pensum. Deltagerne velger enten 3D-scanning, fotogrammetri eller 3D-printing som fordypning, og deles i tre respektive grupper. Seminarene vil bestå av praktisk instruksjon og arbeid på laboratorium, mens ekskursjonen vil gå til et sted eller objekt i nærområdet som kan dokumenteres med fotogrammetri.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Assessment

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Deltagelse på alle seminarer.

Eksamen:

Eksamen består av: Lærernes evaluering av studentenes arbeid på seminarene, innlevering av en femsiders oppgave (1500-1800 ord) samt en 3D-modell, eller selvprodusert GIS-data (ortofoto, høydemodell eller annen georeferert data) eller 3D-print.

Eksamen vurderes med bestått/ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Det er ikke anledning til å ta kontinuasjonseksamen i emnet.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen innlevering 06.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

ScheduleContact

Johan-Eilertsen-Arntzen-6750-RED.jpg

Johan Eilertsen Arntzen


University lecturer with responsibility for the archaeological lab
Phone: +4777660422 johan.arntzen@uit.no