spring 2017
AUT-2003 Automatiserte systemer 1 - 10 stp

Last changed: 04.05.2017

Type of course

Kan ikke tas som enkeltemne.

Course content

  • Distribuerte systemer
  • Remote fjernovervåking/-styring via for eksempel Ethernet.
  • Embedded Systems, utvikling av elektronikk-systemer, eller konfigurering/oppsett/bruk/programmering av (halv-) ferdige systemer.
  • Integrerbare komponenter, for eksempel Bluetooth, GPS, akselerometer, XBee.
  • FPGA/VHDL-programmering
  • Minidatamaskiner og Webapplikasjoner, for eksempel Raspberry Pi
  • Introduksjon til reguleringsteknikk
  • Introduksjon til signalbehandling i Matlab
  • Bildebehandling i Matlab

Recommended prerequisites

AUT-1002 Ellære og måleteknikk, AUT-2006 Elektronikk

Objective of the course

Innholdet i emnet er en sentral og direkte anvendbar kunnskap for en Automasjonsingeniør. Emnet skal gi kandidaten innsikt og forståelse av mer spesifikke elektroniske og datarelaterte styresystemer.

 

Kunnskap

Kandidaten skal få god grunnlagskunnskap innen fagdisiplinene nevnt over. Fagdisiplinene bygger på andre emner som AUT-1001 og AUT-2006.

 

Ferdigheter

Kandidatene skal kunne utvikle og tilpasse sine grunnlagskunnskaper tillært i emnet slik at kunnskapene kan anvendes i lignende problemstillinger. Kandidaten skal også være i stand til å selv søke ny kunnskap og å kunne nyttegjøre seg av open source prosjekter. Kompetansen vil gjøre kandidatene i stand til å bygge større styresystemer med kunnskap fra dette emnet og bruk av andre halvferdige systemer.

 

Generell kompetanse

Kandidatene får erfaring i å sette seg inn i nye problemstillinger, søke kunnskap, foreslå og teste løsninger. Kandidatene tilegner erfaring i prosjektdokumentasjon.


Language of instruction

Norsk og engelsk.

Teaching methods

36 t Forelesninger, 36 t øvinger, laboratorieoppgaver og større gruppeoppgaver.

Assessment

4 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter A - F.

5 obligatorsike øvinger må være godkjent for å få adgang til eksamen

Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Schedule

Course overlap

AS321 Datakommunikasjon 10 stp

Recommended reading/syllabus

Oppgis ved studiestart.