spring 2017
ARK-1011 Arkeologi feltkurs. Utgraving - 10 stp

Last changed: 26.03.2017

Type of course

Sommerkurs. Emnet er obligatorisk i bachelorgradsprogrammet i arkeologi. Anbefales tatt etter andre studieår. Emnet gis ikke som enkeltemne. Programstudenter må melde seg opp til emnet innen den vanlige registreringsfristen 1. februar. Emnet forutsetter gode kunnskaper i engelsk.

Admission requirements

Det kreves at man har tatt emnet ARK-1005 og ARK-1006

Det kreves gjennomført og godkjent sikkerhetskurs (1 1/2 dag) som tilbys ved begynnelsen av vårsemesteret.


Course content

Feltkurset består av opplæring i utgravning og elementær dokumentasjonsteknikk. Kurset skal gi innsikt i, og praktisk erfaring med viktige sider ved gjennomføringen av arkeologisk utgravingsarbeid.

Det blir undervist i bl.a.:

Opprettelse av koordinatsystem og avsetting av utgravningsfelt

Utgravning i felt

Registrering av funn i felt/utgraving i 3D

Fotografering

Flatetegning

Profiltegning


Objective of the course

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal ha:

kunnskap om ulike metoder for utgraving samt dokumentasjon av funn og strukturer

innsikt i hvordan det arkeologiske datamateriale fremskaffes

 

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

utføre grunnleggende dokumentasjonsprosedyrer

identifisere funn under utgravning

fungere som feltassistent i et større team og ha evne til kritisk vurdering av arkeologisk empiri


Language of instruction

Norsk

Teaching methods

Emnet gis hver sommer som et to ukers intensivkurs.

Studentene samles til et intensivt kurs med forelesninger og praktiske øvelser i utgravning, oppmåling, dokumentasjon og funnbehandling.


Assessment

ARBEIDSKRAV:

 

Gjennomført og godkjent sikkerhetskurs på 1 1/2 dag fra ARK-1010. Dersom studenter har et godkjent førstehjelpskurs fra de siste 3 år, kan de søke om fritak fra førstehjelpskurset. Søknad rettes til instituttet.

All opplæring som omhandler feltkurset er obligatorisk.

Det er obligatorisk oppmøte på all undervisning.

Gyldig fravær, for eksempel pga sykdom, må ikke overstige 2 dager av undervisningen.

Studenter som har fravær utover det vil ikke få godkjent emnet.

Det er ikke mulig å få godkjent deler av emnet.

Det kreves gjennomført og godkjent sikkerhetskurs (1 1/2 dag).

 

EKSAMEN:

 

Eksamen består av lærernes evaluering av studentens arbeid i felt. Vurderingene som blir gitt er bestått/ikke bestått.

 

Det er ikke anledning til å kontinuere i emnet.


Schedule

Course overlap

ARK-1004 Arkeologi feltkurs 6 stp