spring 2017
BED-2036F Praktisk bedriftsutvikling - 10 stp

Last changed: 29.03.2017

Type of course

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Course content

Emnet tar utgangspunkt i ervervet kompetanse fra gjennomførte emner i bachelorprogrammet og fokuserer på praktisk bedriftsutvikling mhp.:

1. planlegging av endringer.

2. gjennomføring av endringer – implementering, evaluering og oppfølging med vekt på oppnådde resultater.


Objective of the course

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

  • Hvordan planlegge endringsprosesser knyttet til praktisk bedriftsutvikling
  • Hvordan gjennomføre endringsprosesser knyttet til praktisk bedriftsutvikling

 

Ferdigheter:

  • Sette sammen team til planlegging av endringsprosesser
  • Lage program for gjennomføring og oppfølging av endringsprosesser knyttet til praktisk bedriftsutvikling

 

Kompetanse:

  • Forberede kandidaten på å bekle rollen som leder i næringslivet
  • Bidra til økt lønnsomhet gjennom praktiske ferdigheter innen praktisk bedriftsutvikling

Language of instruction

Norsk

Teaching methods

Forelesere fra HHT og gjesteforelesere belyser valgte tema innen praktisk bedriftsutvikling, deretter plenumsdiskusjon hvordan utvikle og implementere valgt tema. Deretter skriftlig paper som beskriver beste planlegging og gjennomføring, samt muntlig presentasjon av paper i plenum. Grupper av fem som presenterer to paper i løpet av kurset.

Assessment

To innleveringer som hver teller 50 %. Karakterskala A-E, med F som stryk.

Eksamen arrangeres i Alta.

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.


Schedule

Course overlap

BED-2036 Praktisk bedriftsutvikling 10 stp

Recommended reading/syllabus

Pensumlitteratur oppgis i Fronter ved semesterstart eller kan oppgis og kjøpes ved henvendelse til bokhandelen Akademika i Tromsø / Tromso@akademika.no