spring 2017
BED-2015 Kommersialisering - 10 stp

Last changed: 29.03.2017

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne.

Course content

Kurset BED-2015 handler om å utvikle egne ideer og om prosessen til et klart forretningskonsept. Kurset er også obligatorisk for studenter som skal på Grunderskolen.

Dette kurset har et sterkt praktisk preg. Studentene jobber I team og med "learning by doing". Det skal baseres på kunnskap studentene har ervervet seg gjennom andre kurs, I tillegg til litteratur rundt forretningsmodell og forretningsplan.


Objective of the course

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studenten skal ha praktisk kunnskap om

  • hvordan ideer oppstår og utvikles
  • forskjellen mellom bruker og kunde
  • Utvikle en forretningsplan
  • Utvikle en forretningsmodell
  • Gjennomføre en markedsanalyse/ underskelse

 

Ferdigheter:

Om en skal skal hevde seg innen innovasjon, entreprenørskap og kommersialisering må en utvikle menneskelige ferdigheter. Vi håper at måten kurset er bygget opp skal lære studenten å bli:

  • Mulighet - og løsningsorientert
  • Kreativ
  • Innovativ
  • Samarbeidsorientert

 

Kompetanse:

Studenten skal kunne forstå hvordan en utvikler et forretningskonsept fra en ide. De skal kunne forstå en ides forretningspotensiale og kunne estimere ressursbehov for mulig videreutvikling.


Language of instruction

Norsk

Teaching methods

Forelesninger og seminarer

Assessment

Skriftlig innlevering forretningsplan (1 -4 studenter). Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk. Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.

Arbeidskrav


Schedule

Course overlap

BED-2009 Innføring i entreprenørskap 5 stp
BED-3028 Venture Creation 0 stp

Recommended reading/syllabus

Pensumlitteratur oppgis i Fronter ved semesterstart eller kan oppgis og kjøpes ved henvendelse til bokhandelen Akademika i Tromsø / Tromso@akademika.no