spring 2017
BED-2036 Praktisk bedriftsutvikling - 10 stp

Last changed: 24.03.2017

Type of course

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 


Course content

Emnet tar utgangspunkt i ervervet kompetanse fra gjennomførte emner i bachelorprogrammet og fokuserer på praktisk bedriftsutvikling mhp.:

1. planlegging av endringer.

2. gjennomføring av endringer – implementering, evaluering og oppfølging med vekt på oppnådde resultater.


Recommended prerequisites

BED-1004 Markedsføring, BED-1011 Bedriftsøkonomisk analyse, BED-2003 Foretaksstrategi, BED-2019 Driftsregnskap og budsjettering

Objective of the course

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

  • Hvordan planlegge endringsprosesser knyttet til praktisk bedriftsutvikling
  • Hvordan gjennomføre endringsprosesser knyttet til praktisk bedriftsutvikling

 

Ferdigheter:

  • Sette sammen team til planlegging av endringsprosesser
  • Lage program for gjennomføring og oppfølging av endringsprosesser knyttet til praktisk bedriftsutvikling

 

Kompetanse:

  • Forberede kandidaten på å bekle rollen som leder i næringslivet
  • Bidra til økt lønnsomhet gjennom praktiske ferdigheter innen praktisk bedriftsutvikling

Language of instruction

Norsk

Teaching methods

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. 

Assessment

To innleveringer som hver teller 50 % . Karakterskala A-E, med F som stryk.

Eksamen arrangeres av campus Tromsø.

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.


Schedule

Course overlap

BED-2036F Praktisk bedriftsutvikling 10 stp

Recommended reading/syllabus

Pensumlitteratur oppgis i Fronter ved semesterstart eller kan oppgis og kjøpes ved henvendelse til bokhandelen Akademika i Tromsø / Tromso@akademika.no