spring 2017
BED-2113 Finansiering og investering, Videregående - 10 stp

Last changed: 28.04.2017

Type of course

Emnet er mulig å ta som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)


Course content

I dette emnet kommer vi inn på ulike tema som risiko og avkastningskrav, investering under usikkerhet, markedseffisiens, dividendepolitikk, kapitalstruktur, opsjoner, gjeldsinstrumenter, risikostyring og internasjonal finans.

Objective of the course

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten forstå og kunne anvende ulike teorier og modeller i sentrale problemstillinger innenfor finans og investering.

Language of instruction

Norsk

Teaching methods

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid.

Assessment

Arbeidskrav

I løpet av emnet skal studentene levere 1 innleveringsoppgave som skal godkjennes av faglærer før endelig eksamen kan avlegges.

Vurderingsordninger

4 timers individuell skriftlig skoleeksamen med bokstavkarakter. (A-E, med F som stryk)

 

Eksamen avholdes i Harstad.


Schedule

Recommended reading/syllabus

Pensumlitteratur oppgis i Fronter ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika Tromsø eller Narvik. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no