spring 2017
ARK-3002 Jeger-samlere: arkeologiske perspektiver - 10 stp

Last changed: 24.03.2017

Application deadline

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Type of course

Emnet er et valgemne for studenter på masterprogrammet i arkeologi. Emnet passer også som støtteemne i sosialantropologi og kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Bachelorgrad i arkeologi.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.


Course content

Emnet tar for seg sentrale tema i studier om jeger-samlere innen arkeologifaget. Blant annet jeger-samlere som økonomiske aktører, landskapsforståelse, sosial kompleksitet, fangstbasert tamdyrhold, og bruk av jeger-samlere som analoger i arkeologisk tolkning.

Objective of the course

Etter bestått emne skal studentene har følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal:

  • ha innsikt i forskjellige teoretiske perspektiver brukt i arkeologiske studier av jeger-samlere
  • ha innsikt i den kryss-kulturelle variasjonen som finnes blant jeger-samlere
  • ha innsikt i flere konkrete problemstillinger som står sentralt i arkeologiske studier av jeger-samlere, inkludert økonomi, landskapsbruk og sosiale forhold
  • ha forståelse av hvordan kunnskap om jeger-samlere kan brukes i arkeologisk fortolkning og formidling

Ferdigheter

Studenten skal:

  • kunne anvende relevante begreper og teoretiske perspektiver for en kritisk drøfting av problemstillinger i jeger-samler arkeologi


Language of instruction

Undervisningsspråket er norsk. Enkelte seminarer kan gis på engelsk.

Teaching methods

Undervisningen består av totalt 20 timer, vanligvis 1 dobbelttime per uke. Innledningsvis gis det en forelesning som gir et overblikk over forskningshistorien. Ut over det vil undervisningen bestå av seminarer, der studentene forbereder og legger frem litteratur til diskusjon hver uke. Faglæreren vil bidra med innspill til litteraturvalg og overordnet diskusjon.

Assessment

Arbeidskrav Obligatorisk oppmøte på minst 70 % av undervisningen.

Eksamen Eksamen består av en hjemmeeksamen på 10 - 12 sider (3500 - 4200 ord) over selvvalgt tema.

Karakterskala fra A-E for bestått og F for ikke bestått.

Studentene inviteres til å ta kontakt med faglærer umiddelbart etter at sensur har falt for å få en begrunnelse for eksamensresultatet.

Kontinuasjonseksamen Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen


Schedule

Recommended reading/syllabus

Pensumliste vår 2017

** nedlastes selv fra nettet

1) Innledning: forskningshistorisk oversikt (forelesning)

Kelly, R.

2013 Hunter-Gatherers and Anthropology. In: The Lifeways of Hunter-Gatherers. The Foraging Spectrum, pp. 1-23. Cambridge University Press.

 

Lee, Richard B.

1968 What Hunters Do for a Living, or, How to Make Out on Scarce Resources. In: Man the Hunter, edited by R.B. Lee og I. DeVore, pp.30-43. Aldine, Chicago.

 

Sassaman, K.E. & Holly, D.H.

2011 Transformative Hunter-Gatherer Archaeology in North America. In: Hunter-Gatherer Archaeology as Historical Process, edited by K. E. Sassaman and D. H. Holly, pp.1-13. University of Arizona Press, Tucson.

 

2) Jeger-samler og arkeologiske inferens: analoger og videre

**Wobst, H. M.

1978 The Archaeo-Ethnology of Hunter-Gatherers or the Tyranny of the Ethnographic Record in Archaeology. American Antiquity 43:303-309.

 

Paul J. Lane

2014 Hunter-Gatherer-Fishers, Ethnoarchaeology, and Analogical Reasoning. In: The Oxford Handbook of the Archaeology and Anthropology of Hunter-Gatherers, edited by V. Cummings, P. Jordan, and M. Zvelebil, pp.104-150. Oxford University Press.

 

**Hood, B. C.

2015 Framing Sámi Entanglement in Early Modern Colonial Processes: Ethnohistorical and Archaeological

Perspectives from Interior North Norway. Arctic Anthropology 52(2):37-56

 

3) Evolusjonistisk-/atferdsøkologi

Winterhalder, B.

2001 The Behavioural Ecology of Hunter-Gatherers. In: Hunter-Gatherers. An Interdisciplinary Perspective, edited by C. Panter-Brick, R.H. Layton & P. Rowley-Conwy, pp. 12-38. Cambridge University Press.

 

O'Connell, J.F. og K. Hawkes

1981 Alyawara Plant Use and Optimal Foraging Theory. In: Hunter-Gatherer Foraging Strategies. Ethnographic and Archeological Analyses, edited by B. Winterhalder & E.A. Smith, pp. 99-125. University of Chicago Press.

 

Ingold, T.

2000 The Optimal Forager and Economic Man. In: The Perception of the Environment. Essays in Livelihood, Dwelling and Skill, pp. 27-39. Routledge, London.

 

4) Binfordiansk mobilitetsorganisering

**Binford, L.R.

1980 Willow Smoke and Dog's Tails: Hunter-Gatherer Settlement Systems and Archaeological Site Formation. American Antiquity 45:4-20.

 

**1982 The Archaeology of Place. Journal of Anthropological Archaeology 1:5-31.

 

Ames, K.M.

2002 Going by Boat. The Forager-Collector Continuum at Sea. In: Beyond Foraging and Collecting. Evolutionary Change in Hunter-Gatherer Settlement Systems, edited by B. Fitzhugh & J. Habu, pp. 19-52. Kluwer Academic/Plenum, New York.

 

5) Constructing Complex Hunter-Gatherers

Price, T.D og J.A. Brown

1985 Aspects of Hunter-Gatherer Complexity. In: Prehistoric Hunter-Gatherers. The Emergence of Cultural Complexity, edited by T.D. Price & J.A. Brown, s.3-20. Academic Press, San Diego.

 

**Sassaman, K.

2004 Complex Hunter-Gatherers in Evolution and History: A North American Perspective. Journal of Archaeological Research, 12:227-280. OBS: les kun s.227-238, 249-253, 264-266.

 

Ames, K.

1995 Chiefly Power and Household Production on the Northwest Coast. In: Foundations of Social Inequality, edited by T. D. Price and G. M. Feinman, pp. 155-187. Plenum, New York

 

6) De-Constructing Complex Hunter-Gatherers

**Angelbeck, B.

2016 The Balance of Autonomy and Alliance in Anarchic Societies: the Organization of Defences in the Coast

Salish Past. World Archaeology 48(1):51-69.

 

Bettinger, R.

2015 Orderly Anarchy. Sociopolitical Evolution in Aboriginal California. University of California Press, Berkeley. s.199-242.

 

Lightfoot, K.G., Luby, E. M., & Pesnichak, L.

2011 Evolutionary Typologies and Hunter-Gatherer Research: Rethinking the Mounded Landscapes of Central California. In: Hunter-Gatherer Archaeology as Historical Process, edited by K. E. Sassaman and D. H. Holly, pp. 55-78. University of Arizona Press, Tucson.

 

7) Informasjonsoverføring prosesser

Whallon, R.

2011 An Introduction to Information and its Role in Hunter-Gatherer Bands. In: Information and Its Role in Hunter-Gatherer Bands, red. av R. Whallon, W.A. Lovis and R.T. Hitchcock, pp.1-27. Cosen Institute of Archaeology Press, Ideas, Debates, and Perspectives 5. University of California, Los Angeles.

 

Eerkens, J.W., Bettinger, R. L.,& Richerson, P. J.

2014 Cultural Transmission Theory and Hunter-Gatherer Archaeology. In: The Oxford Handbook of the Archaeology and Anthropology of Hunter-Gatherers, pp. 1127-1142. Oxford University Press.

 

Jordan, P.

2015 Technology as Human Social Tradition. Cultural Transmission Among Hunter-Gatherers. University of California Press, Berkeley. s. 121-126, 140-150, 184-209.

 

8) Landskaps-"enskillment" og kjønnete landskaper

Ingold, T.

2000 [1996] Hunting and Gathering as Ways of Perceiving the Environment. In: The Perception of the Environment. Essays in Livelihood, Dwelling and Skill, pp. 40-60. Routledge, London.

 

**Hunt-Davidson, I. & Berkes, F.

2006 Learning as You Journey: Anishinaabe Perception of Social-ecological Environments and Adaptive Learning. Conservation Ecology 8(1): 5

 

Brumbach, H. J. and Jarvenpa, R.

2006 Conclusion. Toward a Comparative Ethnoarchaeology of Gender. In: Circumpolar Lives and Livelihood. A Comparative Ethnoarchaeology of Gender and Subsistence, edited by R. Jarvenpa and H.J. Brumbach, pp.287-323. University of Nebraska Press, Lincoln.

 

9) Jeger-samler ontologi

Ingold, T.

2000 A Circumpolar Night's Dream. In: The Perception of the Environment. Essays in Livelihood, Dwelling and Skill, pp.89-110. Routledge, London.

 

**Hill, E.

2011 Animals as Agents: Hunting Ritual and Relational Ontologies in Prehistoric Alaska and Chukotka. Cambridge Archaeological Journal 21: 407-426.

 

Betts, M. W., Hardenberg, M. and Stirling, I.

2015 How Animals Create Human History: Relational Ecology and the Dorset-Polar Bear Connection. American Antiquity 80:89-112.

 

McNiven, I. J.

2008 Sentient Sea: Seascapes as Spiritscapes. In: Handbook of Landscape Archaeology, edited by B. David and J. Thomas, pp.149-157. Left Coast Press, Walnut Creek, CA.

 

10) Resursforvaltning og "niche construction"

Lepofsky, D. et al.

2015 Ancient Shellfish Mariculture on the Northwest Coast of North America. American Antiquity 80:236-259.

 

**Feit, H.

1986 Waswanipi Cree Management of Land and Wildlife: Cree Ethno-Ecology Revisited. In: Native People, Native Lands: Canadian Indians, Inuit and Metis, edited by B. Cox, pp.75-91. (nedlastes fra e-bok versjon)

 

**Lightfoot, K.G., Cuthrell, R.Q., Striplen, C.J. og Hylkema, M.G.

2013 Rethinking the Study of Landscape Management Practices among Hunter-Gatherers in North America. American Antiquity 78:285-301.

 

**Rowley-Conwy, P. & Layton, R.

2011 Foraging and Farming as Niche Construction: Stable and Unstable Adaptations. Philosophical Transactions of the Royal Society B 366:849-862