Informatikk - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
Informatikkstudenter på lab

Vær med å påvirke framtida - studer informatikk! Datateknologien raser avgårde, og vi blir mer og mer avhengig av datasystemer og datamaskiner. Vi kan knapt huske tiden før Facebook, Google og Skype, mens mobiltelefonen klarer vi oss ikke uten i mange dagene. Informatikk er læren om både utvikling og bruk av datasystemer og inngår i de fleste fagfelt.

Facts

Duration:3 År
Location Tromsø
Credits (ECTS):180
Qualification:Bachelorgrad i informatikk.
Admission requirements:Generell studiekompetanse + MATRS
Application deadline:15. april
Application code:186 395
Apply

Hvorfor skal du studere informatikk og lære å programmere?

Se denne videoen fra code.org:
 


Dette studiet gir et godt fundament i programmering der du lærer å lage applikasjoner og systemer for ulike typer datamaskiner, som f.eks. mobiltelefoner.

Ved å studere informatikk lærerdu om teknologien bak datamaskinene, hvordan de kommuniserer og brukes til å løse viktige samfunnsutfordringer. Studiet er veldig praktisk, kreativt og forskningsnært, med mye programmering. Studiet krever ingen erfaring med programmering fra før av.

Kunnskap – Kandidaten har …

 • solid og varig teknologisk kunnskap om datamaskinsystemers oppbygging, virkemåte og bruk – maskinvare, programvare og kommunikasjonsbaserte systemer
 • grunnleggende kunnskap om algoritmer og datastrukturer
 • kunnskap om matematiske og statistiske prinsipper som ligger til grunn for sentrale algoritmer, inklusiv kryptografi og symmetriske- og offentlig-nøkkel-kryptosystemer
 • kunnskap om sikre og robuste programvarearkitekturer for sentraliserte, parallelle og distribuerte system.
 • kunnskap om programutvikling – alene og sammen med andre
 • kunnskap om ulike programmeringsparadigmer
 • kunnskap om feilsøk i både deterministiske og ikke-deterministiske programsystemer
 • kunnskap om datasikkerhetsutfordringer og kunnskap om tiltak, verktøy og protokoller for å løse disse

 

Ferdigheter – Kandidaten kan …

 • utvikle algoritmer og arkitekturer for datamaskinsystemer som er formålstjenlige, fleksible, pålitelige, effektive, og lar seg vedlikeholde over tid
 • realisere omfattende datamaskinsystemer både gjennom egen programmering og i samarbeid med andre
 • realisere integrerte systemer som kombinerer ulike maskin- og programvareteknologier
 • løpende tilegne seg og utnytte fagets og industriens utvikling
 • bruke verktøy og protokoller for å lage sikre og robuste programsystemer
 • anvende symmetriske- og offentlig-nøkkel-kryptosystemer for å løse datasikkerhetsutfordringer

 

Generell kompetanse – Kandidaten …

 • har forståelse for fagets vedvarende utvikling og anvendelse i samspill med utviklingen av teknologi, økonomi og samfunn.
 • har kjennskap til aktuelle etiske problemstillinger tilknyttet informasjonsteknologi og uttrykksfrihet, personvern, integritet og transparens (åpenhet) mm.
 • forstår at datasystemer skal være nyttige i en eller annen forstand
 • har profesjonsstolthet og vil søke å utvikle datasystemer som er velfungerende, pålitelige, effektive, og som kan vedlikeholdes over tid
 • evner å samarbeide effektivt i team både med kolleger og personer som innehar komplementær og ofte avgjørende kompetanse

Opptakskrav:
MATRS - Generell studiekompetanse og Matematikk R1 eller Matematikk S1 + S2.

Poenggrenser og studieplasser:
Antall studieplasser - 60

Poenggrenser Høst 2019

47 poeng ordinær kvote
36,6 førstegangsvitnemål

Realkompetanse
Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre, kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Innpass fra andre læresteder
Søkere som ønsker å få vurdert høyere utdanning fra andre læresteder, bes om å søke i god tid før oppstart på studiet. For mer informasjon og skjema henvises det til UiTs nettside om innpassing og godkjenning av ekstern utdanning.

Undervisning

Studiet tilbyr et variert undervisningsopplegg samtidig som de fleste emnene er intensive og prosjektorienterte. I forelesninger gjennomgås mest teori og noe praksis.


Gruppearbeid og lab
Studiet er veldig praktisk og består av mye gruppe- og labarbeid. I gruppearbeid forventes studentene å være aktive i diskusjoner av problemstillinger i fagstoffet. På lab jobber studentene med å designe, bygge og vedlikeholde datasystemer, individuelt eller i team med andre studenter.

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.

For å gi et studietilbud i informatikk til internasjonale studenter på bachelornivå, vil enkelte emner senerer i studiet være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.

Jobbmuligheter
Studiet gjør deg attraktiv for jobb i mange bransjer, også internasjonalt og ofte med god lønn.

Informatikere kan jobbe som systemutviklere, ingeniører, programmerere, forskere eller IT-konsulenter, mens noen er ledere eller etablerer egne bedrifter.

Du kan jobbe med datasikkerhet, web, spill- og apputvikling, web, miljøovervåking, helseteknologi, datasikkerhet, filmanimasjon, søkemotorer, mobiltelefoni og nettverksløsninger.

Informatikere jobber i firma som for eksempel Kongsberg Satellite Services (KSAT), Kongsberg Spacetec, NRK, Facebook, Google, Microsoft, BEKK, Sintef, Norsk Helsenett, Helse Nord IKT, DIPS, NSE, UNN, Norut, IBM, og HP.

Studiet fører fram til en bachelorgrad i informatikk og kvalifiserer for opptak til 2-årig masterstudium i informatikk dersom gjennomsnittskarakteren i bachelorstudiet er tilsvarende C eller bedre.

Utenlandsopphold

 

IT og techbransjen er internasjonal. Ved å dra på utveksling under studiene får du kjennskap til nye kulturer, språk og andre levemåter. Internasjonal erfaring og kompetanse er svært verdifullt, både for deg og for næringslivet. Institutt for informatikk oppfordrer alle våre studenter til å reise på utveksling. Vi hjelper til med både søknadsprosess og tilrettelegging for fag i studieplanen. Et utenlandsopphold ser både attraktivt ut på CVen og kan gi deg kunnskap og spisskompetanse i ditt fagfelt.

 

UiT har flere utvekslingsavtaler med gode universiteter i utlandet.

Informasjonside om utveksling ved Institutt for informatikk.


Contact
Jan Fuglesteg.jpg

Jan Fuglesteg


Student advisor
Phone: +4777644056 jan.fuglesteg@uit.no

Berntzen, Amalie


Førstekonsulent
Phone: +4777644506 amalie.berntzen@uit.no

Bli student ved UiT!