Medie- og dokumentasjonsvitenskap - nettbasert førstesemesterstudium

Medie- og dokumentasjonsvitenskap - nettbasert førstesemesterstudium

Campus
Nettbasert, Other
Application deadline
1. juni

Medie- og dokumentasjonsvitenskap - nettbasert førstesemesterstudium gir deg mulighet til å studere hvor du vil og når du vil. Emnene er obligatoriske i bachelorprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap.
I sum utgjør disse tre emnene en god start på bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap eller andre studier tilhørende HSL-fakultetet

 

Questions about admission

Ved spørsmål om opptak og søknadsprosess, ta kontakt på epost: opptak@uit.no

Kari Torill Guldahl ISK
Guldahl, Kari Torill

Student adviser (Media- and Documentation Science, Art History)


Tore Brattli ISK 512x640.jpg
Tore Brattli

Associate professor in documentation science


HG.bilde.jpg
Gustafsson, Henrik

Professor Media- and Documentation Science


Dette nettstudiet gir deg en smakebit på studiet medie- og dokumentasjonsvitenskap og utgjør første semester i bachelorprogrammet medie- og dokumentasjonsvitenskap. Nettstudiet består av tre emner: examen facultatum(ex.fac), innføringsemne i medie- og dokumentasjonsvitenskap og Digital medier. Ex.fac gir en innføring i humanioras og samfunnsvitenskapenes historie og tenkemåter og sentrale vitenskapsteorietiske problemstillinger. I emnet Innføring i medie- og dokumentasjonsvitenskap lærer du om fagets historiske utvikling, hva faget handler om og dets samfunnsmessige rolle. Digitale medier omhandler hvordan ulike medierformer behandles og hvordan de kan bevares. Dersom du velger å fortsette på bachelorprogrammet gir denne utdanninga grunnlag for arbeid i kultursektoren, kommunikasjons-, informasjons- og mediebransjen, forlag, arkiv, bibliotek, museum og skole. Kombinert med pedagogisk tilleggsutdanning kan studiet kvalifisere for undervisningsstillinger. I programmet kan du velge om du vil ta medievitenskap eller dokumentforvaltning. Om du velger dokumentforvaltning vil det gi godkjent bibliotekarutdanning og kvalifiserer deg til å kunne jobbe som biblioteksjef.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Alle kvalifiserte søkere får opptak.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre, kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Currently not available

Redusert tilbud høsten 2019

Vi gjør oppmerksom på at for høsten 2019 tilbys kun to av tre emner nettbasert, dette er MDV-1011 Innføring i medie og dokumentasjonsvitenskap og EXF-0712 Examen facultatum